2019 Kazoku Squad Sessions Set

Squad Training Dates Training will be taken by either Sensei Peter, Sensei Darren, Sensei Graham or Sensei William 23rd June – Ashmole Academy – 10:30 – 12:30 – Sensei William 21st July – Kettering – TBA – Sensei Peter  15th Sept – TBA – TBA – Sensei Graham 6th October – Ashmole Academy – TBA […]